Πλαστικά ποτήρια γρανίτας σε 330ml και 500ml.
Ποτήρια γρανίτας με φοίνικα. Ποτήρια γρανίτας με μπάλα.

Προβάλλονται και τα 12 αποτελέσματα